Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer voor InternetGeldboom.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van InternetGeldboom.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door InternetGeldboom.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InternetGeldboom.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij InternetGeldboom.nl.

Geen garantie op juistheid

InternetGeldboom.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. InternetGeldboom.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Risico’s

Beleggen en investeren brengt risico’s met zich mee. InternetGeldboom.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door InternetGeldboom.nl gepubliceerde informatie. Deze informatie is gebaseerd op onze persoonlijke mening en enkel informatief / educatief bedoeld. Wij zijn dan ook géén professioneel adviseur en wij geven geen beleggingsadvies.

U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen en investeringen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van InternetGeldboom.nl op deze pagina.

Wil je meer lezen?

Bekijk dan ook deze berichten!

>